Nyhetsbrev SEIdrott

Nyhetsbrev SEIdrott

Om nyhetsbreven

Projektet Socialt entreprenörskap inom idrotten (SEIdrott.se) kommer i fortsättningen att ge ut ett enkelt nyhetsbrev ungefär varannan månad.

Nyhetsbrev nr 1: 6 mars 2015.

NyhetsbrevPosted by Katarina Schenker Fri, March 06, 2015 14:55:02

Den första artikeln

Den första artikeln från projektet är en presentation inför idrottsforskningsfältet. Den finns i Svensk Idrottsforskning nr. 2014/4: Katarina Schenker, Per Gerrevall, Susanne Linnér och Tomas Peterson ”Sociala entreprenörer i en match utan regler”. Tidskriften Svensk Idrottsforskning ges ut av Centrum för Idrottsforskning (CIF), som är regeringens sektorsorgan för idrottsforskning. CIF delar varje år ut drygt 20 miljoner kronor till svensk idrottsforskning. Artikeln är baserad på projektansökan. Se artikel här.

Doktoranden antagen

Efter en lång antagningsprocess, och med nio sökande, är nu projektets lissdoktorand utnämnd och antagen av forskarutbildningen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Den utvalde är Daniel Bjärsholm från Växjö. En presentation av honom finns sist i nyhetsbrevet.

KFUM KIOSK

En pilotstudie till projektet har utförts av två av dess medlemmar. Den handlar om en utvärdering av KFUM KIOSK i Malmö, utförd på uppdrag av Region Skåne. KIOSK är ett av de projekt som legat till grund för projektansökan, och har följts av gruppens medlemmar sedan ett tiotal år tillbaka i tiden. Tomas Peterson fick uppdraget för ett drygt år sedan, och sedan hösten har även Katarina Schenker arbetet med utvärderingen. Den överlämnades till Region Skåne den 2 februari 2015 (den intresserade kan få tillgång till utvärderingen från tomas.peterson@mah.se).

Den 12 februari hölls en konferens kring utvärderingens resultat på Malmö högskola med representanter för Region Skåne, SKL, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Malmö kommun, den ideella sektorn och Skåneidrotten, samt representanter för forskarsamhället från Linnéuniversitetet och Malmö högskola.

Författarna förbereder nu en bok om KIOSK, som beräknas utkomma tidigt i höst på förlaget Idrottsforum.org. Liksom utvärderingen kommer boken att finansieras av Region Skåne och med stöd från Familjen Kamprads Stiftelse.

Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev, som kommer i april, kommer att innehålla information om de koncept/projekt som kommer att ingå i studien om idrott och socialt entreprenörskap.

Daniel Bjärsholm - Presentation

Jag är nyligen anställd som doktorand vid Linnéuniversitetets idrottsvetenskapliga institution, och antagen vid forskarutbildningen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Under min tid som doktorand kommer jag att vara knuten till projektet Socialt entreprenörskap inom idrotten.

Jag är född 1989 i Anderstorp som är en tätort i Gislaveds kommun. Min akademiska bakgrund innefattar dels en genomförd gymnasielärarexamen i ämnena idrott och hälsa samt samhällskunskap, dels en kandidatexamen i statsvetenskap. Båda dessa utbildningar har genomförts i Linnéuniversitetets regi.

Min idrottsliga bakgrund kan sägas ha varit en vital del av min uppväxt. Vid sidan av mina studier och skolgång har jag varit delaktig inom idrottsområdet (handboll, fotboll, golf och luftgevärsskytte) såväl som spelare som tränare. Spelarkarriären fick sitt slut genom upprepade skador och steget till att bli tränare var naturligt. För närvarande är jag tränare för Växjö HF:s representationslag i div. 2, herrar (handboll).

Forskningsprojektet finner jag stimulerande eftersom jag dels är född och uppvuxen i en landsbygdskommun och har sett landsbygdens utveckling på nära håll. Dels ser jag att projektet har stora möjligheter att bland annat väcka debatt över och visa exempel på hur idrotten kan användas som medel för att nå sociala värden snarare än som ett mål i sig.

Vid frågor är det bara att kontakta mig!

daniel.bjarsholm@lnu.se